Voor wie?


  Een auralezing in woord en beeld is voor mensen die


- contact willen maken met diepere lagen in zichzelf

  en/of

- thema's willen verhelderen

- meer zicht willen krijgen op hun plek binnen gezin/relaties

  en   

- op hun plek in familielijnen en de invloeden  

   van die lijnen (voorouders)                    


 Een sessie duurt doorgaans een uur. Je kunt alleen komen,
 maar je kunt ook samen met je partner en/of kind komen of
 met een familielid als er bijvoorbeeld een gezamenlijk thema is.

 Als een kind een thema heeft waar het moeilijk over spreekt
 kan het baat hebben bij een sessie waarin het kan luisteren en
 een beeld (tekening) mee naar huis kan nemen. Zonder druk kan
 er veel positieve, afgestemde informatie binnen komen.